Kuidas töötab soojuspump?

Soojuspumba tööpõhimõte - Kliimajaam

Lihtsustatult koosneb soojuspump neljast komponendist: aurusti, kondensaator, kompressor ja paisventiil. Need moodustavad suletud süsteemi olles torudega ühendatud. Süsteemis ringleb külmaaine. Soojuspumba tööprotsess koosneb tinglikult neljast osast.

Esmalt absorbeeritakse keskkonnast soojust.

Seda ülesannet täidab aurusti. Madala temperatuuriga ja rõhuga külmaaine kulgeb läbi aurusti ja soojeneb. Aurusti saab energiat soojusülekande teel (õhu temperatuur on tunduvalt kõrgem külmaaine temperatuurist) ja õhu niiskuse kondenseerumisest aurusti pinnale.

Külmaaine temperatuuri tõstmine. Kõrge rõhk

Seda teeb kompressor. Külmaaine kokkusurumisega tõuseb nii selle temperatuur kui ka kondenseerumispunkti temperatuur.

Soojuse ülekanne tarbivale keskkonnale. Kõrge rõhk

Kõrge temperatuuriga külmaaine kulgeb läbi soojusvaheti (kondensaator) ning külmaaine kondenseerumisel vabanev soojus kantakse hoonesse.

Rõhu alandamine. Madal rõhk

Kondenseerunud külmaaaine juhitakse läbi paisuventiili, kus rõhk ja temperatuur langevad protsessi algsele tasemele.