Mida tuleb jälgida soojuspumba paigaldamisel?

Mida jälgida soojuspumba paigaldusel

Soojuspumba siseosa

Soojuspumba siseosa paigaldatakse seinale, lae alla. Oluline on, et soojuspump poleks liiga kõrgel ega liiga madalal. Liiga madalale paigaldatud soojuspump võib saada kahjustatud elutegevuse poolt. Sõltuvalt ruumist võivad õhu liikumist takistada mööbliesemed. Liiga lae alla paigaldades ei pruugi saada seade piisavalt õhku. Seeläbi väheneb küttevõimsus.

Füüsika seaduste kohaselt soe õhk tõuseb üles. Kahekorruselise hoone kütmisel avatud planeeringu korral tuleks õhksoojuspump paigaldada esimesele korrusele või panna eraldi seadmed mõlemal korrusel.

Tasub veel tähele panna, et õhk ei liigu läbi kinniste ukseavade. Kui teatud ruume tuleb kinni hoida siis tuleb mõelda seal lisaküttele.

Soojuspumba välisosa

Välisosa paigaldatakse välja. Välisosa ei tohi paigaldada kinnisesse ruumi. Vastasel juhul langeb ruumi temperatuur välistemperatuurist madalamale.

Kütmise korral hakkab soojuspumba välisosa põhjast tilkuma vett. See tähendab, et liiga madalale paigaldades võib hakata eralduv kondentsvesi soojuspumpa jäätama. Liiga kõrgele paigaldades on raskendatud seadme hooldus ja võib hakata tilkuma kondentsvesi seinale.

Uste või treppide juurde ei ole soovituslik välisosa paigaldada. Tekkiv kondentsvesi võib talvel jäätudes muuta uste esised või trepid väga libedaks

Õhksoojuspumba välisosa paigaldades tuleb jälgida, et hoone katusele sadav vihmavesi/lumesulavesi ei hakkaks jooksma seadme peale. Sellisel juhul tuleb hoonele paigaldada vihmavee äravool või kliimaseadme välisosale eraldi varikatus.

Kinnitades õhksoojuspumba välisosa seinale tuleks arvestada, et välisosa tekitab müra ja vibratsiooni, mis võib olla ruumi kuulda. See tähendab, et magamistoa välisseina ei ole mõistlik välisosa kinnitada. Müra ja vibratsiooni vähendamiseks on soovitatav paigaldada välisosa maaraamile.

Oma töös oleme kuulnud klientide soovi paigutada välisosa hoone lõunapoolsele küljele, et päike hakkaks paistma seadme peale. Tegelikkuses on selle mõju seadme tööle marginaalne. Tuleb hoopis jälgida kui avar on hoone ümber või kus on tuulekoridorid. Tuul võib seadet liigselt jahutada ning väheneb soojuspumba küttevõimsus ja efektiivsus.