Külmaaine R32 vs R410A

Oleme klientidelt saanud palju pärimisi uue külmaaine kohta (R32). Seetõttu oleme koostanud järgneva artikli vastamaks peamistele küsimustele uue R32 külmaine kohta.

Alates aastast 2025 keelustatakse Euroopa Liidus kliimaseadmetel külmaained, mille kliimasoojenemistegur on suurem kui 750 (GWP – 750). Keeld kehtib seadmetele, mis on ühe siseosaga ja milles külmaaine kogus ei ületa 3kg (õhksoojuspumbad). Keeld ei kehti mitme siseosaga seadmetele. Võrdluseks R410A kliimasoojenemistegur on 2088, R32 kliimasoojenemistegur on 675. Esialgu vähendatakse järk-järgult R410A seadmete osakaalu ning alates 2025 need keelatakse. See ei tähenda muidugi, et peab töötava seadme maha võtma või kaovad R410A seadmed euroopast. R410A seadmed jäävad kasutusse seal, kus on keelatud süttivad külmaained.

Jooniselt näeme, et kliimasoojenemistegur on R410A külmaainel 2088. R32 külmaainel on see 675. Lisaks näeme, et R32 külmaaine vajadus süsteemis on väiksem (umbes 70% kogusest, mida oleks vaja R410A puhul). Arvestades R32 väiksemat kliimasoojenemistegurit ja väiksemat vajaminevat kogust on R32 külmaainel CO2 ekvivalent üle 75% võrra väiksem R410A-ga võrreldes. Saame järeldada, et R32 külmaaine on oluliselt keskkonnasõbralikum.

Külmaaine R410A on mitmekomponentne, mis tekitab teatud probleeme sellega käitlemisel. Uus R32 on kõigest ühekomponentne. See tähendab, et temaga ümber käia on lihtsam (kogumine, taaskasutamine, süsteemide täitmine).

R32 miinuseks on tema tuleohtlikus. Sellest ei tasuks ennast ehmatada lasta. R32 süttimisel/süütamisel ei plahvata. R32 süttimisklass on A2L. See tähendab kas madal süttivus („Lower Flammability“) või õrnalt süttiv („Mildly Flammable“). Teaduslikult läbiviidud testide tulemuste põhjal võib öelda, et R32 külmaainet on ka tahtlikult raske süüdata. Näiteks võrdluseks külmkappides on külmaainena levinud R600A (isobutaan). Külmkappides on külmaainet küll väga väikeses koguses aga selle süttimisklass on A3. See tähendab suur süttivus („HIGHER Flammability“).

Lisaks keskkonnasõbralikkusele on R32 plussiks ka tema parem efektiivsus (umbes 5% paremad tulemused) ning väiksem vajaminev kogus.